XUNGUIDA Á TERRA. XENTE DA ALDEA.

Volvo de correr por antre a mesta vexetación que bordea o Sarela. O volume da música non acada a ensordece-lo ruido que fan os coches pola rúa. Hai xente que bule lixeira cara as súas casas, rematada a xornada e fuxindo o sol por detrás da vella Compostela. A pedra queceu, o solpor está vermello,…